Wordt de zorg te zwaar als mantelzorger?

Ben jij mantelzorger en wordt de zorg voor je naaste soms te zwaar? Dat kan. Zeker als de persoon waarvoor je zorgt langdurige of intensieve zorg nodig heeft, zoals bijvoorbeeld bij dementie of een chronische ziekte. Het is dan ook heel normaal dat je het met momenten moeilijk hebt om de mantelzorg vol te houden.

Er zijn verschillende types mantelzorg zoals:

  • Helpen bij de persoonlijke verzorging. Wassen, aankleden, eten, drinken, …
  • Hulp bij huishoudelijke taken zoals koken, schoonmaken, boodschappen doen, …
  • Het geven van medische zorg. Dit kan gaan van het toedienen van medicatie tot het verlenen van wondzorg.
  • Het bieden van een luisterend oor, troost en steun bij emotionele problemen.
  • Sociale ondersteuning: het brengen en terug halen bij sociale activiteiten.
  • Coördinatie van de zorg. Het organiseren en coördineren van de diensten voor thuiszorg, thuisverpleging, kinesitherapie, logopedie, huisarts, …

Afhankelijk van de zorgbehoefte en de specifieke situatie geef jij op een of meerdere van deze taken mantelzorg. Taken die stuk voor stuk niet te onderschatten zijn. Het is daarom belangrijk om als mantelzorger tijdig steun en hulp te vragen bij professionele zorgverleners, mantelzorgorganisaties of vrienden en familieleden. Zo kan je voorkomen dat de mantelzorg te zwaar wordt en je eigen gezondheid en welzijn in gevaar komen.

Maar je staat er niet alleen voor. Ook Novulo kan je op verschillende vlakken ondersteuning bieden. Alles start bij het zorggesprek. Hierbij gaat Roos als zorgexperte na welke zorgen de zorgvrager nodig heeft. Afhankelijk van de noden wordt een zorgplan opgesteld en de nodige zorgpartners worden verzameld. Daarnaast bekijkt Roos ook de mogelijkheden om jou als mantelzorger te ontlasten door middel van slimme medische apparatuur. Voorbeelden hiervan zijn de plafondtillift, de Nobi lamp, het personenalarm en nog zoveel meer.

Wist je dat we bij Novulo gratis 365/24/7 zorggarantie bieden?