Wonen als gevolg van de klimaatverandering

We kunnen er niet meer naast kijken, de gevolgen van de extreme weersomstandigheden zullen invloed hebben op onze manier van wonen. We moeten onze manier van bouwen weerbaarder maken tegen periodes van overvloedige regenval afgewisseld met extreme droogte. Met andere woorden, we moeten manieren bedenken om te wonen als gevolg van de klimaatverandering.

Blue Deal

Minister Zuhal Demir haalde onlangs het initiatief van de Vlaamse Regering ‘Blue Deal’ terug naar boven in een post op haar sociale media. Dit plan, goedgekeurd in de zomer van 2020, gaat de strijd aan tegen waterschaarste en droogte waar we meer en meer mee geconfronteerd worden.

De Blue Deal bevat meer dan 70 acties en zet in op 6 sporen:

  1. Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving
  2. Circulair watergebruik wordt de regel
  3. Landbouw en natuur worden deel van de oplossing
  4. Particulieren sensibiliseren en stimuleren we om te ontharden
  5. De bevoorradingszekerheid wordt verhoogd
  6. Samen investeren we in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken.

De visie op een Novulo woonunit zet alvast 2 van de 6 sporen om in de praktijk.

Circulair watergebruik

Onze flexibele modules die een woon-, werk-, zorg- of recreatiefunctie kunnen hebben, kunnen voorzien worden van een systeem waarbij hemelwater en afvalwater maximaal hergebruikt worden.

De waterinstallaties in de bouwunits zijn zo ingesteld dat het juiste water wordt ingezet voor het juiste toepassing. Via het groendak wordt water opgevangen en op een ecologische manier gezuiverd om te gebruiken. Afvalwater wordt, waar mogelijk voor een andere toepassing ingezet. Door meer water te hergebruiken, daalt de watervraag en dus ook jouw factuur aan de watermaatschappij.

In combinatie met alle bovenstaande maatregelen adviseren wij onze klanten ook om zo zuinig mogelijk met water om te springen. In de badkamer kan je een spaardouchekop installeren, alsook een spaarknop in het toilet. Huishoudtoestellen worden aangesloten op de regenwateropvang van het plat dak of de eventueel voorziene regenputten.

Ontharden

De Novulo woonunits worden geplaatst op schroefpaalfunderingen. In tegenstelling tot de traditionele betonfunderingen, heeft een schroefpaalfundering een minder negatieve invloed op de bodem en op het grondwater en dus ook op de verharding van een woonomgeving.

Bovendien kan je werken met schroefpalen om het niveau van de woning op te krikken, zoals in risicovol overstromingsgebied. Bijvoorbeeld 30 cm hoger dan de hoogst gekende overstromingshoogte. Op deze manier geef je water meer ruimte om in de grond te dringen. Zo neem je onrechtstreeks de druk op de waterlopen en de rioleringen weg bij stortbuien. Ook komt er bij eventuele grondwaterstijging geen opwaartse druk op de vloerplaat en de ondergrondse buitenmuren en sijpelt het water via deze weg niet binnen in de woning.

Al van oudsher wordt de schroefpaaltechniek gebruikt voor de stabiliteit van woningen in gebieden met diepgelegen draagkrachtige grond. Denk maar aan de historische stad Venetië. Zo kunnen er toch bouwmodules voor bijvoorbeeld recreatie geplaatst worden dicht bij een rivier of waterloop.

Voor projecten met een potentieel overstromingsrisico doet Novulo steeds beroep op bekwame architecten en stabiliteitsingenieurs.

Nog meer ecologische voordelen aan modulair bouwen

Ons energieverbruik heeft een onrechtstreekse, maar een niet minimaliseren invloed op het milieu, de extreme droogte en de overvloedige regenval. Denk maar aan de lucht- en watervervuiling ten gevolge van de stroomopwekking. Allemaal oorzaken van de broeikaseffecten op ons klimaat.

Standaard worden de Novulo wooneenheden voorzien van de hoogste isolatienorm. Door het kleine woonvolume en de perfecte isolatie en ventilatie kan je een aangenaam leefklimaat bekomen.

Onze missie is het leveren van units met een groendak en zonnepanelen. Met een groendak heb je dan sowieso een extra warmte en koude barrière.

Missie Novulo 100% duurzaam en 100% innovatief.