Open brief t.a.v. mevrouw Hilde Crevits

Tom Bogaert (Bestuurder) van Novulo Buildings trok naar het Vlaams Parlement, naar het kabinet van Minister Hilde Crevits. Zijn vraag: of de beperkte geldigheid van de eenvoudige meldingsplicht voor een (mantel)zorgwoning in de tuin (3 jaar + eenmalige verlenging met 3 jaar) kon worden herzien naar het Nederlandse voorbeeld, zonder eindtermijn.

Lees hier de open brief aan Minister Hilde Crevits:

Open brief t.a.v. Mevrouw Hilde Crevits

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

 

Betreft: Het Vlaams Decreet Zorgwonen

 

Geachte mevrouw de minister

 

Het zorglandschap in Vlaanderen evolueert. Residentiële zorg blijft een hekel punt wegens de lange wachtlijsten, het personeelstekort en de hoge kostprijs. Hierdoor neemt het aantal thuiszorgsituaties toe. Het Vlaams Decreet Zorgwonen van vorig jaar toont aan dat ook de Vlaamse Regering achter het concept van thuiszorg staat. De eenvoudige meldingsplicht voor een (mantel)zorgwoning in de tuin geeft mensen de kans om in de nabijheid van hun naasten in een veilige en comfortabele woning te verblijven. Dit komt op vele vlakken de gezondheid ten goede.

Toch blijft de beperkte geldigheid van de melding van 3 jaar, eenmalig verlengbaar met nog eens 3 jaar, een drempel om een zorgwoning te plaatsen. Want wat na die 6 jaar? Wat als de zorgwoning weg moet? Waar moeten je ouders, je familielid, je goede vriend dan verblijven? Dit is een terechte bezorgdheid. Maar deze bezorgdheid zorgt ervoor dat heel wat mensen de unieke kans van het zorgwonen toch aan zich laten voorbijgaan. Met als gevolg een minder goede zorgsituatie en een permanente grote druk op de mantelzorger, die veel tijd verliest aan verplaatsingen en zo minder tijd overhoudt voor wat echt telt.

Daarom willen we u vragen om werk te maken van een aanpassing in het Vlaams Decreet Zorgwonen waarbij er – naar het Nederlandse voorbeeld – geen eindtermijn staat op de melding van de zorgwoning. Zo kan iedereen met een gerust gemoed in het unieke verhaal van de zorgwoning stappen. Meer contact tussen generaties, inclusie, meer contact met je dierbaren, een veilige omgeving dankzij innovatieve technologieën, voldoende privacy en gemotiveerde zorgverleners zijn maar enkele voordelen van zorgwonen. En als de zorgsituatie toch wijzigt, dan kan de zorgwoning een nieuwe bestemming krijgen in de tuin van de mantelzorgers. Zo neem je de drempel om een zorgwoning te kopen weg en zal dit leiden tot veel meer kwalitatief sterke zorgsituaties.

We danken u alvast om deze vraag mee te nemen in uw beleid. We zijn ervan overtuigd dat het zorglandschap in Vlaanderen hier een positieve impact van zal ondervinden.

 

Hoogachtend

 

Tom Bogaert

Bestuurder Novulo Buildings