Eenzaamheid is slecht voor de gezondheid. Doe er iets aan!

Eenzaamheid gaat verder dan enkel sociaal isolement. Het is het gevoel er vaak alleen voor te staan. Je mist het gevoel van verbondenheid met anderen. En laat dat nu net één van de belangrijkste pijlers zijn voor jouw welbevinden. Eenzaamheid komt vaak voor in verschillende bevolkingsgroepen. Maar ouderen of andere mensen met een specifieke zorgbehoefte voelen zich in hogere mate eenzaam dan gemiddeld. En dat brengt weer extra gezondheidsrisico’s met zich mee. Dit wil je toch niet zien gebeuren met de dierbaren rondom jou?

Hoe vaak komt eenzaamheid voor?

Eind 2020 voerde de Koning Boudewijnstichting een uitgebreid onderzoek uit bij de bevolking in de leeftijdsgroep van 60 tot 84 jaar. Dit betreft mensen die (nog) niet hulpbehoevend zijn. We vergelijken de resultaten van dit onderzoek even met die van hetzelfde onderzoek in 2017. Wat het meeste opvalt is de toenemende eenzaamheid. Laat ons eerst eens de groep ouder dan 75 jaar bekijken. In 2017 voelde 63% van deze groep zich nooit eenzaam. Drie jaar later zakt dit percentage naar 44%. Dat betekent dat 56% van de 75-plussers regelmatig tot dagelijks eenzaamheid ervaart. Bij de 80-plussers stijgt dit tot 66%. Dit stijgende gevoel van eenzaamheid zet mensen aan om zich voor te bereiden op de toenemende hulpbehoevendheid naarmate men ouder wordt

Het effect van eenzaamheid op de gezondheid

Dat eenzaamheid een effect heeft op je mentale gezondheid is geen verrassing. Het risico op depressie is hoog. Maar eenzaamheid verhoogt ook de kans op ernstige lichamelijke aandoeningen. Hart- en vaatziektes, beroertes of zelfs de ziekte van Alzheimer. Eenzaamheid heeft hetzelfde effect op het sterftecijfer als roken of zwaarlijvigheid. Voor iemand die al gezondheidsproblemen ervaart doet eenzaamheid de kans op herstel of op stabiliteit sterk afnemen. Meer nog, eenzaamheid maakt de gezondheidsproblemen alleen maar ernstiger. 

Behoed jouw dierbaren van eenzaamheid

Je hebt het druk. Het lukt niet altijd om bij je hulpbehoevende familielid of vriend langs te gaan. Dat is begrijpelijk. Maar jouw familielid of vriend laten wegkwijnen in eenzaamheid doet je hart bloeden. Zeker gezien de gezondheidsrisico’s die hieraan verbonden zijn. Ga voor een win-win-situatie voor beide partijen. Breng je familielid of vriend dichter bij jou. Of ga zelf dichtbij wonen. Zet een zorgunit in je tuin. Dit kant-en-klare bijgebouw staat op een dag tijd in je tuin. Volledig ingericht volgens jouw smaak en behoeftes. Iedereen heeft privacy en toch ben je op een bijzondere manier met elkaar verbonden.

Eens zwaaien door het raam voor je naar het werk vertrekt. Samen een koffie drinken in de tuin. Genieten van de stralende blik van de spelende kinderen. Binnenspringen voor een babbel. Nabijheid brengt verbondenheid. Verbondenheid bestrijdt eenzaamheid.

Contacteer Novulo voor jouw zorgunit tegen eenzaamheid.

Volg ons op sociale media: FacebookInstagramLinkedIn en Twitter

 

Bronnen

Cacioppo, John T. PhD; Hawkley, Louise C. MA; Crawford, L. Elizabeth PhD; Ernst, John M. PhD; Burleson, Mary H. PhD; Kowalewski, Ray B. MA; Malarkey, William B. MD; Van Cauter, Eve PhD, and; Berntson, Gary G. PhD, Loneliness and Health: Potential Mechanisms, Psychosomatic Medicine: May 2002 – Volume 64 – Issue 3 – p 407-417

Koning Boudewijnstichting, Barometer 60+, december 2020.

Spitzer, M., Eenzaamheid, Atlas Contact, 2018.

Van Amelsvoort, T.A.M.J., Eenzaamheid is ongezond, Tijdschrift voor psychiatrie, oktober 2020.

Veenvliet, K. (2013) Risicofactoren voor een laag welbevinden: een onderzoek naar de relatie van eenzaamheid, gezondheidsproblemen en een lage sociaaleconomische status met het welbevinden, Universiteit Twente.