Een zorgunit plaatsen zonder omgevingsvergunning

De maatschappij hunkert naar eenvoudige oplossingen voor zorgbehoevende personen. In de woonzorgcentra of andere zorgvoorzieningen zijn er lange wachtlijsten.
De vergrijzing neemt toe. Familieleden staan onder enorme druk door de zorg voor hun dierbare op zich te nemen en dagelijks meerdere keren op en af te rijden. Dé oplossing: een zorgunit plaatsen zonder omgevingsvergunning.

Zorgunits bieden een perfect antwoord op dit maatschappelijk probleem. Toch zorgt een gebrek aan Vlaamse reglementering op vandaag voor complexe toestanden. Sommige steden of gemeenten moedigen het plaatsen van een zorgunit aan, terwijl andere steden of gemeenten zelf hun weg niet vinden in de onduidelijke reglementen. Gelukkig is er veel beterschap in zicht.

Meldingsplicht in plaats van omgevingsvergunning voor zorgunit

Het ontwerpdecreet voor een eenvoudige reglementering rond het plaatsen van een zorgwoning is door de Vlaamse regering goedgekeurd. Eens het Vlaams parlement deze goedkeuring volgt, is er duidelijkheid voor alle partijen en zal er niet langer een omgevingsvergunning nodig zijn.
Het volstaat om de plaatsing van de zorgunit aan de stad of gemeente te melden. Dit doe je digitaal via het online omgevingsloket. De administratieve rompslomp neemt hiermee sterk af. Dit maakt het stukken eenvoudiger om de stap te zetten naar het plaatsen van een zorgunit.

Waarom zijn zorgunits een goede oplossing?

Zorgunits zijn mobiele wooneenheden die kant-en-klaar in je tuin geplaatst worden. Jij kiest de inrichting en afwerking. Alles wordt in onze ateliers samengesteld. Hierdoor zit je niet wekenlang of maandenlang in het stof en lawaai, maar is de zorgunit op één dag geplaatst en gebruiksklaar.
Je familielid behoudt zijn of haar eigen stekje. Er is ruimte voor zelfstandigheid, maar toch is er steeds iemand dichtbij om in te springen waar nodig. Voor jezelf spaart het heel wat zorgen en verplaatsingen uit.
Bovendien wordt ruimte in het algemeen steeds schaarser. De zorgunit komt in de tuin bij een bestaande woning. Er is dus geen extra grond nodig. De Scandinavische landen en Nederland zijn koplopers van dit concept en tonen aan hoe je de drempel verlaagt door de vergunningsplicht af te schaffen.

Nu volgt Vlaanderen dit voorbeeld.