De eenvoudige meldingsplicht voor de zorgwoning uitgelegd in enkele cijfers

Het plaatsen van een zorgwoning in de tuin is eenvoudiger geworden. Geen rompslomp meer om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Geen tussenkomst meer van een architect. Wel een eenvoudige meldingsplicht voor de zorgwoning. Als je tenminste aan enkele voorwaarden voldoet. Lees hieronder de eenvoudige meldingsplicht uitgelegd cijfers.

  • Waarom werd de eenvoudige meldingsplicht voor zorgwoningen ingevoerd? Wegens de toenemende vergrijzing. Nu is van de bevolking in Vlaanderen ongeveer een op vijf 65 jaar of ouder. De voorspellingen spreken van een op vier tegen 2030.
  • Bij de meeste woonzorgcentra is er een wachtlijst van ongeveer 50 Dit loopt bij sommigen op tot meer dan 100. De nood aan zorgwoningen is dus groot.
  • De eenvoudige meldingsplicht geldt sinds 16 augustus 2021.
  • Er mogen maximaal 2 personen in de zorgunit wonen, waarvan 1 persoon minstens 65 jaar of hulpbehoevend is. Hulpbehoevend betekent dat de persoon een tegemoetkoming krijgt van de Vlaamse Sociale Bescherming.
  • De eigenaar van de zorgunit is ook de eigenaar van de woning waarbij de zorgunit geplaatst wordt. In de zorgunit woont de hulpbehoevende of de mantelzorger. Per woning mag maximaal 1 unit via de eenvoudige meldingsplicht gezet worden. Bij meerdere zorgunits is een omgevingsvergunning nodig.
  • De melding geldt voor de plaatsing van een zorgunit gedurende 3 jaar. Dit kan 1 keer verlengd worden met nog eens 3 jaar. Het gaat dus over een tijdelijke oplossing. Bij langere zorgsituaties is een omgevingsvergunning nodig. Komt er vroeger dan voorzien een einde aan de zorgsituatie? Dan heb je 3 maanden tijd om de mobiele unit en de toegang er naar toe te verwijderen.
  • De oppervlakte van de zorgunit is maximaal 50 m². Je voert enkel de strikt noodzakelijke verhardingen uit om toegang tot de zorgunit te voorzien. De nutsvoorzieningen en afvoeren zijn aangesloten aan het hoofdgebouw.
  • De hoogte van de zorgunit is maximaal 3,5 meter.
  • De zorgunit staat binnen een straal van 30 meter rond de hoofdwoning.
  • De zorgunit komt enkel achter of naast het huis. Niet voor het huis. In de zijtuin staat de zorgwoning minstens 3 meter van de perceelgrens. In de achtertuin is dit minstens 1 meter van de perceelsgrens of tegen een bestaande scheidingsmuur.

Bouw met Novulo de zorgunit die voldoet aan de voorwaarden voor de eenvoudige meldingsplicht.

Onze zorgcoach komt vrijblijvend bij je langs.