Zorgwonen in een zorgunit met eenvoudige meldingsplicht: de kogel is door de kerk

Zorgwonen in een zorgunit met eenvoudige meldingsplicht

Zorgwonen in een zorgunit met eenvoudige meldingsplicht: de kogel is door de kerk

Zorgwonen in een zorgunit met eenvoudige meldingsplicht

We hadden het in een eerder blogbericht al over de complexe reglementering voor het plaatsen van een zorgunit. Zorgwonen in een zorgunit met eenvoudige meldingsplicht, de kogel is door de kerk. Alle onduidelijkheden zijn vastgelegd in een decreet van 18 juni 2021 tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wat betreft zorgwonen.

Klare taal

Als je in een zorgsituatie zit, dan heb je al genoeg aan je hoofd. Je hebt er niets aan wakker te liggen van regelgeving en wetten. Je wilt je niet blindstaren op artikelen en paragrafen in decreten. Je wilt je familielid de beste zorg geven, dicht bij jou.

Bij Novulo begeleiden we je van het eerste idee, over de bouw, de inrichting en afwerking op maat van de zorg, tot en met de papiermolen. We zijn dan ook heel erg blij dat we eindelijk klare taal kunnen spreken.  

Zorgwonen

Zorgwonen wordt in bovenvermeld decreet omschreven als:

  • De huisvesting van ten hoogste twee personen waarvan ten minste één persoon 65 jaar of ouder is, of de huisvesting van ten hoogste twee personen waarvan ten minste één persoon zorgbehoevend is.
  • Dit in of bij een bestaande hoofdzakelijk vergunde woning waarbij de gecreëerde wooneenheid ondergeschikt wordt.

De zorgwoning kan ook bedoeld zijn voor de zorgverlener als de zorgbehoevende persoon of personen in de hoofdwoning willen blijven wonen.

Zorgunit

Je kan op verschillende manieren zorgwonen, onder andere in een zorgunit. Hierbij wordt een tijdelijke, verplaatsbare constructie geplaatst en moet de zorgunit aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Volledig geplaatst binnen een straal van dertig meter van de hoofdwooneenheid.
  • Geplaatst op hetzelfde perceel als de hoofdwooneenheid of op een perceel dat onmiddellijk paalt aan het perceel van de hoofdwooneenheid.
  • Plaatsing kan in de zijtuin of in de achtertuin, al dan niet vrijstaand, tot op een meter van de perceelsgrenzen. De ondergeschikte wooneenheid kan ook op of tegen de perceelsgrens van de achtertuin geplaatst worden, als ze tegen een bestaande scheidingsmuur opgericht wordt en als de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt.
  • De zorgunit heeft een maximale hoogte van 3,5 meter en een maximale brutovloeroppervlakte van vijftig vierkante meter.
  • Er mogen geen bijkomende verhardingen worden aangelegd, behalve de tijdelijke, verplaatsbare constructie zelf en de strikt noodzakelijke toegang tot de zorgwoning.
  • Voor het plaatsen van de zorgunit mag er geen ontbossing gebeuren en mag er geen aanmerkelijke wijziging van het reliëf van de bodem plaatsvinden.
  • De zorgunit mag niet geplaatst worden in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, of in overstromingsgebied.
  • De noodzakelijke nutsvoorzieningen takken aan op de bestaande nutsvoorzieningen van de hoofdwooneenheid.

Zorgwonen bij een bestaande hoofdwooneenheid kan voor een maximale totale duur van drie jaar die éénmalig verlengd kan worden met een aanvullende periode van terug maximaal drie jaar.

Meldingsplicht

Voor de plaatsing van de zorgunit zoals hierboven beschreven volstaat een eenvoudige meldingsplicht. Ook in deze eenvoudige procedure word je door Novulo begeleid van begin tot einde.

In geval de zorgsituatie eindigt, moet de verplaatsbare zorgwoning worden verwijderd binnen de 3 maanden. De woonunit kan blijven staan voor huisvesting, mits een voorafgaande omgevingsvergunning.

 

Dit decreet zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad nummer 186 van 2 juli 2021 heeft je alle vrijheid om vandaag nog te beslissen een zorgwoning te plaatsen.

Contacteer Novulo en geef diegenen waarvan je het meest houdt, de zorg die ze verdienen.

Ontdek ook onze mogelijkheden om een zorgunit te huren.

Bezoek ons atelier en kijkwoning

Laat ons weten waar je naar op zoek bent en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op voor een afspraak

Lampernissestraat 1 bus 23 – 8550 Ardooie

Woonkamer in een zorgwoning